• Thứ 2 - Chủ Nhật : 8.00AM - 8PM (Sửa Chữa 5PM)
    • 1900 63 60 93

    Khuyến mãi

    Tràn ngập ưu đãi khủng khi sắm xe mới tại 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑯𝑬𝑨𝑫 𝑻𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 Duy nhất chỉ trong 3 ngày từ ngày 𝟐𝟖/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒- 𝟑𝟎/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 Giá ưu đãi dành cho các dòng xe chỉ còn: $$ Đối với 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧: giá chỉ còn từ 𝟑𝟏.𝐱𝐱𝐱.𝐱𝐱𝐱 𝐯𝐧đ $$ Đối với 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞: giá chỉ còn từ 𝟑𝟑.𝐱𝐱𝐱.𝐱𝐱𝐱 𝐯𝐧đ…

    Chat On Zalo Follow us on Facebook